work-731198_1920

Bemanna med oss!


En tjänst som vi har upptäckt är att efterfrågad är att vi bemannar hos er vid projekt. Det kan vara allt från en dag i månaden till någon dag i veckan. Projekten kan variera väldigt, ta hand om en migrering mot en tredjepart eller bara förstärka med personal hos en IT-support eller liknande vid en föräldraledighet eller kanske en sjukskrivning.

Förstärk – Förbättra befintligt!
Ibland kan man vara osäker på hur man ska göra för att förbättra sin infrastruktur. Många frågor kan dyka upp – Vad behöver vi? – Vad kostar det? Var är mervärdet? Vi har lång erfarenhet inom it och har genom vårt nätverk spetskompetens inom de flesta it områden om vi skulle sakna just det området du söker. Två vanliga frågor vi stöter på är te.x.
– Hur säkrar vi informationen vi skickar och tar emot samt har hos oss?
– Hur kan vi lagra stora mängder data till ett överkomligt pris men ändå inte dra ner på säkerheten?

Avtal?
Vi har inga fasta avtal som är av typen ”take it or leave it”. Ett avtal ska gagna alla inblandade. Samma avtal från oss existerar extremt sällan hos mer än en kund, vi tar fram ett avtal tillsammans som passar oss båda!