Med Weblinks hyreslösning för Mobil Inomhustäckning får du en funktion som ger dig en bra täckning i de utrymmen du önskar. Andra fördelar är högre mobil talkvalité, högre mobil datahastighet och bättre batteritid. En lägre uteffekt på mobilerna då de har kortare väg till närmsta antenn ger även en bättre arbetsmiljö med tanke på strålning. 
 

Lilla Startpaketet (300 m2)

Stora Startpaketet (300-3000 m2)