Weblinks wallboard visar realtidsinformation om samtal och samtalshantering. Den hjälper ditt företag få stenkoll på servicenivån – enkelt och överskådligt. Du väljer själv vilka köer du vill ha koll på och anpassar din wallboard därefter. Informationen du kan se på vår Wallboard är:

  • Samtal i kö
  • Besvarade/Missade samtal
  • Längsta väntetid
  • Antal personer inkopplade i kön
  • Medelkötid
  • Servicenivå

Alla inställningar anpassas enkelt efter behov i Weblinks portal. Där väljer du även hur du vill visa informationen
– cirkeldiagram, linjediagram, stapeldiagram eller pajgraf.

Genom att ha koll lär ni inte bara känna era kunders beteendemönster utan kan även agera och fördela arbete efter aktuell belastning för att ge era kunder den ultimata upplevelsen. Ett enkelt och effektivt verktyg för att säkerställa att ditt företag levererar en hög servicenivå.